Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

Cập nhật: 26/01/2022 08:52

Ngày 25/1/2022, UBND phường Nam Sơn ban hành Kế hoạch số 02/Kh-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022