Phường Nam Sơn xếp thứ 3/10 phường về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Thời gian 15/04/2022 11:36
Phường Nam Sơn xếp thứ 3/10 phường của quận Kiến An về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ cách hành chính (CCHC) năm 2021

Thông báo về việc trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc đón Tết Dương lịch 2022

Thời gian 28/12/2021 11:18
Thông báo về việc trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc đón Tết Dương lịch 2022Quyết định áp dụng biện pháp phong toả hộ gia đình để phòng chống dịch Covid-19

Thời gian 12/11/2021 02:25
Quyết định 104/QĐ-UBND ngày 9/11/2021