Văn hóa xã hội (Bảo hiểm xã hội quận Kiến An, Bưu điện quận Kiến An tặng quà và thẻ BHYT cho 16 người dân có hoàn cảnh khó khăn)

Cập nhật: 14/11/2022 18:33

Ngày 11/11/2022, Bảo hiểm xã hội quận Kiến An, Bưu điện quận Kiến An tặng quà và thẻ BHYT cho 16 người dân có hoàn cảnh khó  khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp chia sẻ một phần khó khăn cho nhân dân đồng thời nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn phường Nam Sơn.