Tổ dân phố Kha Lâm 3 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/1930-18/11/2022)

Cập nhật: 14/11/2022 22:40

       Tổ dân phố Kha Lâm 3 tổ chức 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Tổng kết 01 năm cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Tổ dân phố. Biểu dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu năm 2022.

                

Đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND phường tặng hoa chúc mừng

Biểu dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu năm 2022