Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Nam Sơn

Cập nhật: 18/04/2022 16:06

Ngày 15/4/2022, Chủ tịch UBND phường Nam Sơn Nguyễn Thị Hiếu Chinh ký ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND  về  thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Nam Sơn.