Phường Nam Sơn xếp thứ 3/10 phường về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Cập nhật: 15/04/2022 18:36

Ngày 13/4/2022, Uỷ ban nhân dân quận Kiến An ban  hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của Uỷ ban nhân dân các phường năm 2021. Theo đó, Phường Nam Sơn được  xếp thứ 3 trong số 10 phường về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ  cách hành chính (CCHC) năm 2021 với tổng số điểm là 83,21/100 điểm. Trong đó, điểm thẩm định theo bộ chỉ số đạt 43,26/60 điểm, điểm đo lường sự hài lòng đạt 39,95/40 điểm.