Kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ

Cập nhật: 18/04/2022 16:33

Ngày 15/4/2022, Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn đã ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 15/4/2022 về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030