Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Kiến An

Cập nhật: 18/03/2022 22:24

Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn: Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Chinh - Chủ tịch UBND phường.  

Số điện thoại: 0914901269.

Email: nguyenthihieuchinh@haiphong.gov.vn