Công khai Điện thoại và đường dây nóng về ô nhiễm môi trường phường Nam Sơn

Cập nhật: 27/09/2022 16:03

Ngày 23/9/2022, Uỷ ban nhân dân Quận Kiến An ban hành Công văn số 2217/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường quận Kiến An và 10 phường thuộc quận:

-  Số điện thoại và đường dây nóng của quận là: 0975236293, thư điện tử: hmquyen.mt@gmail.com.

- Số điện thoại và đường dây nóng của phường Nam Sơn: 0914901269, thư điện tử: hieuchinh76@gmail.com