Tổ dân phố Kha Lâm 3 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/1930-18/11/2022)

Thời gian 14/11/2022 15:40
Tổ dân phố Kha Lâm 3 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/1930-18/11/2022)

Văn hóa xã hội (Bảo hiểm xã hội quận Kiến An, Bưu điện quận Kiến An tặng quà và thẻ BHYT cho 16 người dân có hoàn cảnh khó khăn)

Thời gian 14/11/2022 11:33
Ngày 11/11/2022, Bảo hiểm xã hội quận Kiến An, Bưu điện quận Kiến An tặng quà và thẻ BHYT cho 16 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Văn hoá xã hội (Tổ dân phố Kha Lâm 5 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/1930-18/11/2022))

Thời gian 14/11/2022 11:00
Tổ dân phố Kha Lâm 5 phối hợp Ban công tác Mặt trận TDP tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/1930-18/11/2022

Văn hóa xã hội (Thăm tặng quà cho 05 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường)

Thời gian 12/11/2022 08:00
Ngày 12/11/2022, Trung tâm công tác xã hội Thành phố Hải Phòng cùng với các nhà hảo tâm, Hội chữ thập đỏ phường Nam Sơn thăm tặng quà cho 05 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.Công khai Điện thoại và đường dây nóng về ô nhiễm môi trường phường Nam Sơn

Thời gian 27/09/2022 09:03
Công văn số 2217/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Thông báo thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa

Thời gian 14/09/2022 04:44
Thông báo thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9: Những giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập

Thời gian 31/08/2022 10:15
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một chính thể dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.