Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn phường Nam Sơn

Thời gian 07/03/2023 10:19
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn phường Nam SơnCác văn bản về nhận diện ngày chuyển đổi số Quốc gia 10-10

Thời gian 26/10/2022 11:20
Văn bản số 649 /TTCS-TQ, CV số 3657 của Văn phòng UBND thành phố