Công khai Điện thoại và đường dây nóng về ô nhiễm môi trường phường Nam Sơn

Thời gian 27/09/2022 09:03
Công văn số 2217/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.