Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Kiến An

Thời gian 18/03/2022 15:24
Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn: Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Chinh - Chủ tịch UBND phường. Số điện thoại: 0914901269. Email: nguyenthihieuchinh@haiphong.gov.vn