Kế hoạch số 10/KH-UBND tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025

Thời gian 04/10/2022 14:34
Kế hoạch ban hành ngày 3/10/2022


Công khai Điện thoại và đường dây nóng về ô nhiễm môi trường phường Nam Sơn

Thời gian 27/09/2022 09:03
Công văn số 2217/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Thông báo thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa

Thời gian 14/09/2022 04:44
Thông báo thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa

Kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ

Thời gian 18/04/2022 09:33
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Nam Sơn

Thời gian 18/04/2022 09:06
Ngày 15/4/2022, Chủ tịch UBND phường Nam Sơn ký Quyết định số 1058/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Nam Sơn