Các văn bản về nhận diện ngày chuyển đổi số Quốc gia 10-10

Thời gian 26/10/2022 11:20
Văn bản số 649 /TTCS-TQ, CV số 3657 của Văn phòng UBND thành phố


Kế hoạch số 10/KH-UBND tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025

Thời gian 04/10/2022 14:34
Kế hoạch ban hành ngày 3/10/2022Kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ

Thời gian 18/04/2022 09:33
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Nam Sơn

Thời gian 18/04/2022 09:06
Ngày 15/4/2022, Chủ tịch UBND phường Nam Sơn ký Quyết định số 1058/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Nam Sơn

Phường Nam Sơn xếp thứ 3/10 phường về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Thời gian 15/04/2022 11:36
Phường Nam Sơn xếp thứ 3/10 phường của quận Kiến An về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ cách hành chính (CCHC) năm 2021

Cơ cấu tổ chức

Thời gian 29/03/2022 15:51
Đảng uỷ - HĐND -Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Sơn

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Kiến An

Thời gian 18/03/2022 15:24
Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn: Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Chinh - Chủ tịch UBND phường. Số điện thoại: 0914901269. Email: nguyenthihieuchinh@haiphong.gov.vn