Phường Nam Sơn xếp thứ 3/10 phường về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Thời gian 15/04/2022 11:36
Phường Nam Sơn xếp thứ 3/10 phường của quận Kiến An về kết quả xếp hạng thực hiện các nhiệm vụ cách hành chính (CCHC) năm 2021

Cơ cấu tổ chức

Thời gian 29/03/2022 15:51
Đảng uỷ - HĐND -Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Sơn

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Kiến An

Thời gian 18/03/2022 15:24
Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn: Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Chinh - Chủ tịch UBND phường. Số điện thoại: 0914901269. Email: nguyenthihieuchinh@haiphong.gov.vn

Danh sách người phát ngôn phường Nam Sơn

Thời gian 24/12/2021 14:43
Danh sách người phát ngôn phường Nam Sơn

Danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của phường Nam Sơn

Thời gian 21/12/2021 16:07
Danh sách người phát ngôn phường Nam Sơn