Thông báo chương trình khám sàng lọc và hội chẩn bệnh lý tim mạch cho trẻ em bị bệnh lý tim mạch năm 2023

Thời gian 18/05/2023 15:19
Thông báo chương trình khám sàng lọc và hội chẩn bệnh lý tim mạch cho trẻ em bị bệnh lý tim mạch năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Thông báo tuyển nữ thực tập sinh đi Nhật Bản của Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng

Thời gian 22/03/2023 10:23
Thông báo tuyển nữ thực tập sinh đi Nhật Bản của Sở LĐTBXH thành phố Hải PhòngV/v tổ chức chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Thời gian 20/03/2023 10:22
V/v tổ chức chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Chuyển đổi số phường Nam Sơn 2023

Thời gian 08/03/2023 11:08
Kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn phường Nam Sơn.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn phường Nam Sơn

Thời gian 07/03/2023 10:19
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn phường Nam Sơn


Các văn bản về nhận diện ngày chuyển đổi số Quốc gia 10-10

Thời gian 26/10/2022 11:20
Văn bản số 649 /TTCS-TQ, CV số 3657 của Văn phòng UBND thành phố