Quyết định áp dụng biện pháp phong toả hộ gia đình để phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật: 12/11/2021 09:25

Ngày 9/11/2021, Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn ban hành quyết định 104/QĐ-UBND phong toả hộ gia đình để phòng chống dịch Covid-19 tại số 15B, đường Thống Trực, tổ dân phố Kha Lâm 5.

Các tin đã đăng