Bình tĩnh, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian 16/02/2022 16:47
Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân bình tĩnh, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc đón Tết Dương lịch 2022

Thời gian 28/12/2021 11:18
Thông báo về việc trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc đón Tết Dương lịch 2022

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 phường Nam Sơn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Thời gian 20/12/2021 16:11
Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường Nam Sơn đề nghị toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần phòng chống dịch: tự giác thực hiện nghiêm túc 5K, tiêm vacxin đầy đủ

Danh sách người có công có nhu cầu vật liệu để xây mới, sửa chữa nhà

Thời gian 20/12/2021 03:09
Tổng hợp danh sách người có công có nhu cầu vật liệu để xây mới, sửa chữa nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND.

Quyết định áp dụng biện pháp phong toả hộ gia đình để phòng chống dịch Covid-19

Thời gian 12/11/2021 02:25
Quyết định 104/QĐ-UBND ngày 9/11/2021