Đường Trần Nhân Tông: Rực rỡ cờ sao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4 và tháng 5

Sáng ngày 28/4/2022, tuyến đường Trần Nhân Tông và các tuyến đường của phường Nam Sơn rực rỡ cờ sao, nhân dân phấn khởi chào đón kỷ niệm các ngày lễ lớn của tháng 4 và tháng 5

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân của UBND phường Nam Sơn năm 2022

Năm 2021 - Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu